Panelen om att bekräfta med handling eller med ord

2:49 min

Lina och André i veckans panel svarar på hur de föredrar att bekräfta någon de tycker om - med ord eller handling? De diskuterar också fenomenet att fråga om det var skönt när de fått någon att komma, och de är båda överens om att det är ganska överflödigt. Men Matilda ger sig in i diskussionen och bekänner att hon har svårt att låta bli frågan...