Bildt orolig för EU-medborgare

0:28 min

Utrikesminister Carl Bildt (M) återvände i kväll från Kairo där han fört samtal med bland andra Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa. Han förklarade att EU nu prioriterar att försöka evakuera de egna medborgarna ur Libyen. Att påverka regimen i Tripoli kommer efter.

Bildts budskap efter hemkomsten var att EU nu måste prioritera att få ut sina egna medborgare från Libyen för att förhindra att de hamnar i gisslansituationer.

Det var mycket tydligt att Carl Bildt och hans kollegor i EU är oroliga för att Kadaffi ska vidta än mer desperat åtgärder.