Medierna avslöjar: Chefredaktör stoppade krönika - skribenten säger upp sig

Tidningen Journalistens chefredaktör Helena Giertta stoppade en krönikörs text om framtidens journalistroll - nu säger Paul Frigyes upp sig efter tio år på tidningen.

När Paul Frigyes för snart två veckor sedan skrev en resonerande krönika om framtidens journalistroll satte sig Helena Giertta på tvären. Hon har själv debatterat denna fråga en hel del och nu tyckte hon sig se skillnader mellan hur Paul Frigyes bedömde läget och hennes egna åsikter. Hon beslöt att stoppa krönikan. Motiveringen var att tidningen inte kunde ha två linjer, ett argument Paul Frigyes inte kunde acceptera: 
– Det här med att tala med en röst det tycker jag är fullständigt barockt och det hör inte alls hemma i ett modernt mediesamhälle, säger han till Medierna. 
Efter att han funderat på saken beslöt sig Paul Frigyes i onsdags för att säga upp sig:
– Orsaken till att man har krönikörer är just att det inte ska bli en Pravda-linje, utan att det också ska finnas andra röster med olika infallsvinklar på yrkesfrågor, på branschfrågor. Framför allt en tidning som Journalisten som faktiskt uttalat säger sig kämpa för yttrande- och tryckfrihet, där ska det väl om någonstans vara högt i tak.
En anställd på Journalisten kan alltså inte i en krönika i Journalisten framföra åsikter som inte stämmer överens med åsikterna på ledarplats. Det är Helena Gierttas bestämda uppfattning. Mediernas reporter undrar om det inte är just det som hade varit intressant och relevant för Journalisten  - att kunna ha en öppenhet inför att spegla den debatt som finns, även inom redaktionen.
– Det hade varit mycket bättre om han hade gett uttryck för den här uppfattningen någon annanstans än på vår egen tidning. Det kanske hade varit intressant men jag uppfattade det som att det hade blivit dubbla signaler på ett sätt som hade varit olyckligt för tidningen, säger Helena Giertta.
Ironiskt nog har Paul Frigyes under veckan innan han slutgiltigt beslöt sig för att säga upp sig från tidningen skrivit flera artiklar om förhållandet på tidningen Norran i Skellefteå, där ledarredaktören sagts upp efter oenighet bland annat om innehållet i en ledarartikel. I Medierna imorgon lördag berättar vi om de två tidningskonflikterna – som har många olikheter, men ändå väcker samma frågor om takhöjden på en redaktion.


Therese Rosenvinge