UPPSALA

Protester mot ambassadör

2:20 min

Israels Sverigeambassadör besökte igår kväll Uppsala universitet under stort säkerhetsuppbåd. Piketbussar, schäfrar och neonklädda poliser omgärdade universitetshuset under den israeliske ambassadörens besök.

Avspärrningar visade vilken ingång som gällde och varje besökares identitet kontrollerades precis innanför portarna. Bredvid föreläsningssalen gick alla igenom en detektor och dom flesta åkte dit på en kroppsvisitering.

Israels ambassadör Benny Dagan har tidigare råkat ut för skor som kastats och slagord som skanderats mitt i hans föreläsningar. Även denna kväll blev det protestaktion i form av en kille i publiken som reste sig upp och höll upp en t-shirt med orden Benny Dagan go home samtidigt som han utropade:

Mister Dagan go home, you are not welcome in Uppsala! - Yes he is! - You are not welcome in Uppsala.

Senare visade det sig att det under kvällen också stod ett trettiotal demonstranter utanför byggnaden.

I föreläsningen med titeln Stability within Instability- Israel and the Middle East, berörde Benny Dagan endast i inledningen den dramatiska händelseutvecklingen i Mellanösterregionen, Sedan gick han över till att tala om att Israel är det ekonomiskt och högteknologiskt mest framgångsrika landet i området.

Kommentarerna efteråt handlade mest om ambassadörens retoriska förmåga.

- Han pratade väldigt länge och mycke och väl om hur bra det hade gått för Israel jämfört med andra länder och så, fram och tillbaka, och det tänkte jag väl att som retoriskt knep tror jag att det försvann väldigt många där.

- It is amazing how good he is somehow in making it very hard for people to ask questions. It is very hard to trick him.

Den här unge mannen som tycker att Benny Dagan är skicklig i diskussionen kommer från Tunisien. Han berättar även att han tror att en demokratiseringsprocess i Egypten vore ett hot mot Israel eftersom en majoritet av egyptierna vill se ett fritt Palestina. Men den israeliske ambassadören har en annan bild, han säger att det skulle medföra underbara möjligheter för Israel ifall grannländerna demokratiserades, eftersom demokratier är lättare att ha å göra med.

- If indeed it is going to be real democracies, then for us it is a good opportunity, it means wonderful opportunites, that we will be... Around us we will not anymore be the only democracy, but there will be around us other democracies, and it is much easier to deal with democracies.

                                                                            Klara Klintbo Skilje
upplandsnytt@sr.se