51-åring ny kulturchef

Det är nu klart med ny chef för kulturavdelningen på Gotlands kommun. 51-åriga Elisabeth Öhrling tillträder den nya befattningen i höst.
Hon har ett förflutet från Norrtälje konsthall, men annars är det inom vården Öhrling skaffat sig sin chefserfarenhet. Hon har varit föreståndare för primärvården i Söderhamn. I den annons som Elisabeth Öhrling nappat på söks en person som skall vara ansiktet utåt - med särskilt ansvar att sprida, uppmuntra och utveckla kulturverksamheten på Gotland.