Västernorrland

Skärpta regler för att få veta kön

Landstinget Västernorrland är det enda landsting som har skärpt reglerna för föräldrars rätt att få reda på fosters kön. Enligt överläkare Jesper Agrell på länssjukhuset i Sundsvall har trycket från föräldrarna på att få veta kön minskat sedan landstinget Västernorrland ändrade sin policy i augusti 2010.

– Vi ville förtydliga att undersökningen inte i första hand går ut på att knyta an till barnet och att det inte ingår att ta reda på kön annat än om det är medicinskt motiverat, säger Jesper Agrell, överläkare på kvinnomedicinskt centrum i Sundsvall.