TOFFT OCH LUNDBERG OM SJUKA TONER

Hur låter ett radioprogram skapat för sjukskrivna och blir musiken intressantare om kompositören lider av psykisk ohälsa? Carl Tofft och Camilla Lundberg följer tanketråden sjuka toner och vi lyssnar till musik som ska gestalta sjukdom men också toner som kommit till på grund av ohälsa. Gäster i studion är kompositören Matti Bye och medieforskaren Johan Fornäs.

Lyssna på skalor som man enligt Platon blir vek respektive extatisk av. Här framförda av Hans-Ove Olsson.