Omvärlden ser på

6:59 min

Rent juridiskt skulle FN kunna ingripa i Libyen, men det kommer inte att ske, reportage om hur realpolitik och folkrätt slår.