Hushållerskor på flykt

8:28 min

Till välbärgade familjer i Singapore hämtas billlig arbetskraft från asiens fattiga länder. Kvinnorna anländer skuldsatta och i praktiken livegna. Reportage från ett härbärge för misshandlade hushållsarbetare.