Brottslingars beteende kan avslöja störning

2:13 min

Hur en gärningsman genomför ett brott eller beter sig på brottsplatsen kan avslöja om personen är psykiskt störd. Det är forskare vid Rättspsykiatriska klinken i Huddinge som har tagit fram en modell för att göra den här typen analyser.

Hittills har kunskaperna om gärningsbeteende varit dåliga, konstaterar Daniel Carlberg som är forensisk socialutredare. Men nu kan det bli ändring på det. 

– Vi tittar på en massa saker inom rättspsykiatrin, som diagnoser och om man bedöms vara sjuk eller frisk i lagens mening. Men vi hade inte tittat så mycket på hur gärningsmännen beter sig vid själva brottsgenomförandet, säger Daniel Carlberg. 

Det görs cirka 500 rättspsykiatriska utredningar om året i Sverige och knappt hälften av dem som undersöks bedöms lida av en så allvarlig psykisk störning att de inte får dömas till fängelse utan till sluten psykiatrisk vård. 

Forskarna har gått igenom samtliga rättspsykiatriska undersökningar som gjordes i Stockholm förra året, ungefär 250 stycken. De har sedan analyserat de gärningsbeteenden som ledde fram till bedömningen allvarlig psykisk störning. 

Gemensamt var bland annat att brotten utfördes dagtid, på vardagar, var dåligt planerade, hade ett högt risktagande, personen försökte inte dölja brottet och inte heller komma undan. Dessutom var personen nykter. 

Den nya analysmodellen ger, enligt forskarna, en bra fingervisning om en brottslings psykiska tillstånd. 

– Absolut är det så och mycket tydligare än vad vi kanske trodde när vi började det här projektet, säger Daniel Carlberg. 

Sedan flera år är det känt att det är vanligare att kvinnor döms till rättspsykiatrisk vård än män. Men det anmärkningsvärda är att kvinnor som begår brott inte lider av psykossjukdomar i större utsträckning än män. Därför borde det inte heller vara någon skillnad i bedömningen. 

Svaret har man nu funnit i kvinnliga brottslingars gärningsbeteenden. 

– Vi kunde alltså se att kvinnorna i större utsträckning har den typ av gärningsbeteenden som vi har funnit ofta leder till att personen ifråga bedöms som allvarligt psykiskt störd. 

Forskarna har däremot inget svar på varför kvinnor oftare än män har ett gärningsbeteende som leder till bedömningen allvarligt psykisk störning. 

Enligt Daniel Carlberg är det bättre att göra en rättspsykiatrisk undersökning för mycket än en för lite. Därför skulle den nya analysmodellen kunna vara en hjälp för landets domstolar.

– Det som vore bättre då kanske är att man hittar de här beteendena som är nära förknippade med en allvarlig psykisk störning. Så att man som domstol inte missar dem, säger han.

Den svenska analysmodellen kommer att presenteras vid en internationell konferens om psykologi och juridik i Miami i USA nästa vecka.