LISBET PALME:

Olof Palmes politik i skuggan av mordet

49 min

I dag är det 25 år sedan mordet på Olof Palme. Hans änka, Lisbet Palme, säger i en sällsynt intervju i Sveriges Radio att hans politiska gärning till stor del har skymts av att mordet fortfarande är olöst. Hon säger att det främst är en fråga för omgivningen, medier och rättsväsende. För egen del känner hon sig säker på att hon pekat ut mördaren.

I intervjun som sänds i P1 i eftermiddag i programmet "Olof Palme - 25 år efter mordet", med start kl två, berättar Lisbet Palme om Olof Palme och hans politiska engagemang.

Men händelsen på kvällen den 28 februari på Sveavägen vill hon helst inte säga någonting om.

– Det tänker jag inte gå in på, det finns nedtecknat, säger Lisbet Palme.

Det faktum att mordet fortfarande är olöst - har det skymt Olof Palmes gärning?

– Det tror jag att det har gjort på många sätt, men jag har ju identifierat mördaren. Det är en fråga för omgivningen, media och rättsväsendet, säger hon.

På frågan om vad hon själv ser som Olof Palmes största politiska gärning svarar hon demokrati, hans arbete för att hålla demokratin levande. Inte bara som ett ord.

– Utan ta itu med det i praktisk gärning. Demokrati till exempel när det gäller utbildning, att alla barn ska ha lika rätt till utbildning. Det är kanske ingen slump att vi har världens bredaste tillgänliga utbildning. Det är ju en demokratifråga. Dit hör också fredsfrågorna, att kunna verka i ett fredligt, konstruktivt arbete för att utveckla samhällena.

Hon nämner också Olof Palmes engagemang för avkolonialiseringen av Afrika och hans ställningstaganden i Vietnam, Latinamerika, Indien.

Han var medveten om att hans engagemang hade betydelse. Det var därför han satt kvar, trots att det fanns tankar på att avgå när pressen blev för hård.

- Ja, det var påhopp oavbrutet på lite olika grunder. Man letade fel och spred rykten, det var obehagligt.

Varför var Olof Palme så kontroversiell tror du?

– Jag tror att han vågade säga ifrån. Till exempel i Vietnamkriget. Det var självklart inte populärt att han stod upp som en liten nation och hävdade ett litet folks rätt att bestämma över sig själva. Och Sovjetunionen när de gick in i Tjeckoslovakien, och han sa ifrån.

Om de pratade mycket politik hemma och om hon själv kunde utöva någon makt över politiken som hans fru? Ja, kanske.

– Han gjorde ju faktiskt en hel del som var i linje med det jag upplevde som viktigt. Som till exempel utvecklingen av barnomsorgen, barnstugeutredningen som det hette.

– Det handlade om det pedagogiska inslaget i barns tidiga utveckling och även jämställdhetsfrågan men i perspektivet av att också ha en utvecklande miljö för barn.