Stora skillnader för barnen

Barnen i Jönköpings kommun påverkas av skillnaderna mellan de olika stadsdelarna.
Det visar den stora välfärdsundersökning som kommunen gjort. De vuxnas situation är avgörande för hur barnen får det, visar rapporten. I ,till exempel, bostadsområdet Skänkeberg har sju av tio föräldrar bil. På Råslätt, där socialbidrag är sex gånger så vanligt som i resten av kommunen, är det bara tre av tio som har råd med bil. På Råslätt är det också fler mammor som röker under graviditeten och många barn har varit i kontakt med socialtjänsten. Undersökningen har också vägt in en rad andra faktorer, som tandhälsa, simkunnighet, behörighet till gymnasiet samt tobak och alkoholvanor. Och där ligger man bättre till om man är född i upptagningsområdena kring Junedal och Rosenlund än till exempel Ljungarum och Flahult.