SJUKVÅRD

Allt fler prostataoperationer krävs

1:23 min

Den cancerform som ökar mest är prostatacancer och där har man också svårast att hitta erfarna läkare som kan möta det ökade behovet av operationer.

Cancerdiagnoserna ökar generellt och i hela Sverige. Ökningen förklaras till viss del av att Svenskarna blir allt äldre, och att man fått bättre metoder för screening och diagsnostisering.

Bröstcancer, som är den vanligaste formen hos kvinnor ökar med 1,2 procent och har gjort så under de senaste tjugoårsperioden. Motsvarande siffra för den vanligaste manliga cancerformen, prostatacancer är hela 2,7 procents ökning om året. Och den stadiga ökningen av sjukdomsfall skapar problem på Urologmottagningen i Borås

--  Det är mycket stor brist på erfarna urologer som kan operera. Den bristen finns i hela Västsverige, säger överläkare Stefan Bratell.