Revolterna i Nordafrika påverkar hela Afrika

2:40 min

Efter revolterna i Nordafrika har det förekommit demonstrationer även mot regimer söder om Sahara. Afrikas ledare har all anledning att vara oroliga just nu, anser experter.

Gatudemonstrationerna i bland annat Sudan och Djibouti har inte tagit fart på samma sätt som i till exempel Egypten, men forskaren Issaka Souaré vid Institutet för Säkerhetsstudier i Pretoria betonar allvaret i situationen.

– Alla ledare som kan identifiera sig själva med Tunisien och Egypten måste vara oroliga, säger han.

I alla länder där det finns politiskt förtryck, fattigdom och många unga som inte har arbete samt utbredd korruption där landets rikedomar mest har gynnat den politiska eliten, finns en risk för gaturevolter liknande de som arabvärlden upplever nu.

Den beskrivningen stämmer exakt in på ganska många länder i Afrika söder om Sahara.

En annan komponent är att det är samma ledare som suttit vid makten länge och där kan listan i Afrika bli lång: Dos Santos i Angola, Paul Biya i Kamerun, Robert Mugabe i Zimbabwe och Yoweri Museveni i Uganda är några av de som suttit minst 25 år vid makten.

I inte mindre än nio länder på kontinenten har ledarna de senaste åren aktivt sett till att ändra på grundlagen, för att kunna sitta kvar obegränsad tid vid makten. I och med det har de tagit bort en viktig säkerhetsventil.

När oppositionen inte kan se den bortre änden av en presidentperiod stängs dörren för fredlig förändring och det skapar desperation, menar Issaka Souaré.

För att folk ska våga gå ut på gatorna måste det också finnas åtminstone ett litet manöverutrymme, säger han.

Om folk på förhand vet att de helt enkelt blir nerskjutna om de demonstrerar kommer de flesta att tveka, menar han.

Det kan spela in i flera av de länder i Afrika som annars har alla faktorer som skulle kunna leda till en revolt. Hur pass lojal militären står vid de afrikanska ledarnas sida är därför en avgörande faktor, som har bidragit till att de riktigt stora gatuprotesterna ännu inte har spridit sig söderut över kontinenten.

Men det som händer i Nordafrika nu kommer ändå få ett stort inflytande på hela Afrika, tror Souaré. Förändring måste inte komma i form av en revolution som avsätter presidenter, utan reformer kan också ändra ett land.

Kontinentens makthavare får det just nu mycket klart för sig att de bör vara beredda på stora eftergifter om de vill sitta kvar vid makten.