skogsstyrelsen

Klimatförändringarna påverkar skogsbruket

0:58 min

Skogsägarna måste börja planera för mildare och kortare vintrar. Med klimatförändringarna ökar risken för svamp- och insektsangrepp, sönderkörda marker och toppar som bryts av tung blötsnö.

Daniel Palm är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Älvdalen och arbetar bland annat med att ge skogsägare råd inför de allt varmare vintrarna.

– Det viktigaste är att sköta den skog man har på rätt sätt med röjning, gallring och plantering, säger Daniel Palm, det gör skogen mera motståndskraftig.

– Men det blir också allt viktigare att börja plantera blandskog. Blandskogen är mera motståndskraftig än en monokultur.

Bättre vägar
Blötare vintrar gör också att markerna kommer att bli blötare och mera känsliga för skogsmaskinerna.

– Det är bra att förbereda sig med att förstärka de nuvarande skogsbilvägarna och också att utöka vägnätet så att maskinerna inte behöver köra ut i terrängen i så hög utsträckning, säger Daniel Palm.

Finns fördelar
På plussidan finns längre tillväxtperioder med mer biomassa och snabbare tillväxt.

Det är svårt att tro på ett varmare klimat med tanke på de två kalla vintrar vi haft. Trenden är dock helt klar, vintrarna blir varmare.

– Under en längre period med varmare klimat är det naturligt att det bli en del korta perioder med kallare vintrar. Men klimatförändringen är redan här, säger Daniel Palm och det är helt klart att det kommer att bli ännu varmare framöver.

Dalanytt
dalanytt@sr.se