Västernorrland

4G master kan skapa järnvägskonflikt

2:00 min

Det nya, snart europatäckande, signalsystemet som installerats på Botniabanan kan komma att störas ut av de nya kommersiella masterna som installeras för fjärde generationens mobilnät. Signalerna är ofta starkare i 4G nätet och om basstationerna placeras nära järnvägen, kan tåg tvingas stanna eller gå ner på lågfart vid störningar. Det här är ett stort och allvarligt problem som tillslut kommer att beröra hela Europa enligt järnvägsbranschen. Men det börjar här och med Botniabanan eftersom Sverige ser ut att vara snabba att börja använda 4G.

Sven-Håkan Nilsson är chef för det nya signalsystemet ERTMS på Trafikverket:

– Järnvägens frekvensområde är en del av den järnvägslagstiftning som finns och vi kan inte byta frekvenser utan vi måste veta att vi inte blir störda, säger han.

ERTMS står för European Rail Traffic Management System, det är ett nytt signalsystem som ska ersätta det gamla och dyrare signalsystemet som gick via en kabel i marken.

Det nya systemet innebär att trafikinformationen istället skickas till loket via radio i ett särskilt gsm nät som byggs upp längs järnvägen. Det här systemet ska bli en standard i Europa och enligt ett EU direktiv får inga nya järnvägar byggas utan det här systemet.

På Botniabanan har det inledningsvis varit många problem med signalsystemet, men efter att ha installerat många fler basstationer, särskilt vid järnvägstunnlar där signaltäckningen varit dålig så fungerar det nu nästan helt som det ska menar Sven-Håkan Nilsson.

Men nu kommer ett nytt EU direktiv som delar ut frekvenser som ligger nära järnvägens, till kommersiella bolag som installerar nya, fjärde generationens mobilmaster för tillexempel mobilt internet.

4G nätet ses som en viktig tillgång i Sveriges infrastruktur för att alla, även dem som bor långt ut på landsbygden ska få tillgång till internet. Här emellan uppstår en intressekonflikt.

– De här två EU direktiven går emot varandra och vi har därför lyft problemet till EU eftersom det inte bara är en svensk fråga, sannolikt kommer den att beröra hela Europa, säger Sven-Håkan Nilsson.

I Sverige är det statliga Post och telestyrelsen som ska dela ut frekvenser och bestämma ramverket för hur 4G nätet får användas. Där säger man att frågan diskuteras och att det nog kommer en minsta gräns från järnväg  och därinom får inte 4G masterna installeras. Men den kan nog inte bli så stor som Trafikverket önskar eftersom järnvägarna går genom större städer och det är ofta där man också vill ha 4G master enligt Urban Landmark, spektrumchef på Post och telestyrelsen.

– Vi arbetar på hur stor gränsen blir och vi tror att vi kommer att kunna ha ett svar på det om en månad eller två, säger han.

Post och Telestyrelsen vill inte ta någon sida, de anser att båda intressena är viktiga och därför kommer de att ge restriktioner för båda sidorna som kommer att kosta pengar.

Frekvenserna tilldelas och om parterna i alla fall stör varandra så får dom lösa det tekniskt själva eller i samråd enligt Urban Landmark, som tycker att Banverket inte har byggt sitt nät tillräckligt robust.

– Om man vill ha en stor säkerhet i sitt nät så får man se till att bygga ett robust nät, det kan ske genom att installera fler basstationer eller genom en bättre avstörning, säger Urban Landmark.

Att säkra nätet från störningar från intilliggande frekvenser innebär ytterligare en investering. Men för järnvägen i Sverige finns inte mer pengar. Finansminister Anders Borg har uttalat att han anser att järnvägen är överfinansierad.

Dessutom kom härom veckan en rapport från Trafikverket som visade att det krävs uppemot trettio miljarder extra i investeringar bara för att kunna underhålla det föråldrade bannätet de närmaste fem åren. Därför vänder sig nu flera stora järnvägsorganisationer till EU i en gemensam skrivelse och ber att dem ska göra något åt problemet.

Man anser att det borde finnas bättre regleringar i lag för att skydda järnvägens frekvensområden. Men i EU går processen långsamt och operatörerna vill börja använda 4G nätet ganska snart.

Post och telestyrelsen är oroliga att en process kan låsa upp 4G nätet för en lång tid framöver.

– Det är ett mycket viktigt nät då det har bra radioegenskaper, särskilt i glesbygd och vi har i uppdrag att se till att tillgängligheten till internet också blir större ute i glesbygden, säger han.

Diskussioner pågår nu mellan Post och Telestyrelsen, operatörerna och järnvägsbranschen för att kunna hitta en kompromiss och att det löses här, i Sverige.

Annelie Ledin
annelie.ledin@sr.se