Fel grupper söker hjälp på boende

1:47 min

Verksamheten vid inslussningsboendet Life Inn i Västerås måste ses över, tycker Västerås stad. Boendet ska motivera hemlösa missbrukare att sluta med droger - men det bor även andra där, och de bor där för länge.

– Personalen har berättat att det bor icke-missbrukare där. Men vårt ansvar är boenden som tar emot missbrukare, säger Gerd Söderman, utvecklare och beställare på sociala nämndernas stab.

– Idag bor det även personer som förlorat sitt hyreskontrakt, unga missbrukare och psykiskt sjuka på Life Inn, säger Gerd Söderman.

Idag drivs Life Inn av stiftelsen Life Care och boendet ligger på Bäckby i Västerås.

Ingen nekas att komma in, alla får hjälp. Men i och med att de som söker hjälp har andra problem än missbruk, behöver kommunen se över formen för boendet och vad som egentligen behövs.

Man kan komma och ringa på direkt från gatan- men istället för att få lov att gå ut igen morgonen därpå, som på ett härbärge, blir man kvar.

Ett av kraven för att få bo på Life Inn är att socialsekreterare kopplas in redan första veckan, och att man tillsammans går igenom personens situation och hur man ska komma vidare.

Det är meningen att de boende ska stanna i max fyra månader, men i takt med att hemlösa som inte har ett missbruk, psykiskt sjuka och allt fler unga missbrukare söker sig dit, så blir de också kvar betydligt längre, eftersom de inte har någonstans att ta vägen.

Idag står 20 personer i kö till Life Inn, men i september går avtalet med Västerås stad ut.

Då vill sociala nämndernas stab att kommunen tar över verksamheten tills dess att den är utredd ordentligt och man vet hur boendet ska se ut i framtiden. Under tiden får de boende bo kvar.

Staffan Jansson, ordförande i individ och familjenämnden, är medveten om problemen:

– Den här boendekedjan, där man ska motiveras och gå vidare till ett annat boende, tar mycket längre tid idag. Det har visat sig att man behöver stöd under en längre tid. Därför måste vi förändra verksamheten, säger Staffan Jansson.