Örebro

Hot om böter för säteri

Miljönämnden i Örebro har begärt att miljödomstolen ska döma ut böter för Irvingsholms säteri för att gården inte gjort vad de blivit ålagda vid en inspektion för drygt ett år sedan.

Vid inspektionen hittade inspektörerna ett markområde som var förorenat av olja och krävde att jorden skulle saneras. Trots att säteriet haft tid på sig så har inget kvitto om att arbetet utförts skickats till miljökontoret. Den undlåtelsen och en löpande brist på egenkontroll om vilka kemikalier man använder gör att miljönämnden i Örebro nu begär att Irvingsholms säteri får ett vite på 12.000 kronor.