خبرهای کوتاه

حال کارمندان صندوق بیمه اجتماعی خوب نیست!
از هر ده نفر کارمندان صندوق بیمه اجتماعی Försäkringskassan هفت نفر فشار کاری زیادی در محل کارخود احساس می‌کنند.
با وجود این، ۶۰۰ فرصت شغلی تمام وقت در صندوق بیمه اجتماعی از بین خواهد رفت.
در فاصله‌ی زمانی بین سال آینده و سال ۲۰۱۳ از بودجه صندوق بیمه اجتماعی نیز سیصد میلیون کرون کاسته خواهد شد.
کریستینا اکلوف Christina Eklöf رئیس حفاظت محیط کار، در این‌باره می‌گوید که کارکنان صندوق بیمه اجتماعی در حال حاظر با مشکل از عهده‌‌ی وظایف محوله‌ی خود بر‌می‌آیند و با کمبود بیشتر پرسنل این صندوق، او نگران حال این کارمندان است.
در حال حاظر صندوق بیمه اجتماعی در حدود ۱۲ هزار کارمند دارد.

افزایش سرسام آور قیمت برق توسط شرکت‌های واتن فال Vattenfall و ا اون Eon
یک بررسی که توسط تلویزیون سراسری سوئد SVT انجام شده، نشان می‌دهد که شرکت‌های واتن فال Vattenfall و  ا اون  Eon در سه سال گذشته قیمت برق را برای مصرف‌کنندگان خود بیش از ۳۰ درصد افزایش داده‌اند.
این میزانِ افزایش قیمت، بیش از دو برابر سایر هزینه‌ی برق شرکت‌های تولید برقی که در سراسر سوئد وجود دارند است،
در سه شهرداری تعرفه‌های برق از سال ۲۰۰۲ بدین سو بیش از دو برابر افزایش یافته است.
این افزایش برای هر سه این کمون‌ها یکسان بوده است.
این کمون‌ها عبارتند از نورشوپینگ Norrköping، اوپلندزوسبی Upplands Väsby و کونگز باکا Kungsbacka که این افزایش قیمت از زمانی که این کارتل‌های تولید و توزیع انرژی با روند خصوصی سازی، برق را از دست شهرداری درآورده‌اند، انجام پذیرفته است.
بر اساس قوانین سوئد، شرکت‌های برق از زمانی که شرکت برق محلی را خریداری کرده‌اند، حق دارند قیمت‌ها را هماهنگ کنند.