sörmland

Stor oro för neddragningar på kassan

1:45 min

Försäkringskassan kommer ta bort de lokala servicekontoren för att klara regeringens sparkrav på 300 miljoner kronor. Det framgick efter ett möte med regeringen idag.

600 tjänster kan försvinna, trots att handläggarna redan idag är stressade. Sju av tio anställda på Försäkringskassan upplever en stark tidspress på jobbet, enligt en medarbetarenkät som myndigheten gjort.

Gunnel Fröjdendal, handläggare på Försäkringskassan i Eskilstuna, är en av dem.

– Det är ju mycket mer att göra i alla ärenden jämfört med hur det var förut. Det kommer in ärenden hela tiden, säger hon.

Gunnel Fröjdendal hinner inte prata i mer än två minuter innan hon blir avbruten och måste ta ett telefonsamtal. Förutom alla telefonsamtal ska hon också boka in möten med personer som är sjukskrivna. Det kan vara en stor utmaning att försöka få till en tid där både den sjukskrivne, läkaren, arbetsgivaren och facket kan vara med samtidigt.

Idag har det också varit möten på hög nivå. Försäkringskassans ledning träffade regeringen för att diskutera de nedskärningar regeringen vill göra. Det handlar om 300 miljoner kronor och inom två år kan så många som 600 anställda försvinna. Enligt Försäkringskassan kommer de lokala servicekontoren försvinna om besparingarna genomförs.

Gunnel Fröjdendals kollega Therese Bojestig tror det kommer bli svårt att klara uppdraget med färre anställda.

– Det är ju tajt redan idag, konstaterar hon.

Men det är inte bara tidspressen som är påfrestande. Det tar också mycket kraft att möta människor som har det svårt, enligt Gunnel Fröjdendal.

– Vi får många gånger reda på saker som vi kanske egentligen inte behöver för att bedöma försäkringen. Sjuka människor kan ha varit med om stora tragedier, men jag får aldrig titta på det när jag bedömer sjukpenningen. Jag ska bara titta på arbetsförmågan. Och det är kan vara ganska tufft att göra det.

Framtidens effektiviseringar kan bland annat innebära att personliga möten ersätts av videokonferenser, något som Gunnel Fröjdendal är skeptisk till.

– Jag har själv haft några videokonferenser och jag tycker inte det är riktigt samma sak som att träffas personligen. Träffas man personligen kanske man får ett annat förtroende och därför kan det blir ett bättre möte.