Försäkringskassan säger upp runt 1 000 anställda

2:02 min

Ett tusental personer kommer att sägas upp från Försäkringskassan och alla lokala servicekontor kommer att stängas. Det blev klart i dag när Försäkringskassan presenterade sin handlingsplan för minskade anslag.

– Vi har inte mycket att välja på. Vi kan inte ha ett fördubblat effektiviseringskrav på verksamheten, utöver det man kan göra normalt. Det är ganska tufft redan, att göra det med osthyvelsprincipen. Ska man spara dubbelt så mycket, som vi har blivit ålagda, måste man sluta göra något. Då måste vi välja det som har den minst dåliga effekten på allmänheten. Att återgå till den situation som vi hade 2008, när vi hade alldeles för lite folk som ägnade sig åt handläggning, den situationen vill vi inte återskapa, säger Försäkringskassan generaldirektör Adriana Lender.

Försäkringskassan har sedan tidigare ett effektiviseringskrav på 150 miljoner kronor om året. Till det kommer ett minskat anslag för 2013 på 300 miljoner kronor.

Sammanlagt måste man alltså spara 600 miljoner kronor under de närmaste två åren.

I dag kom beskedet att alla 113 lokala servicekontor i landet kommer att stängas. Den service man ger där i dag kommer att ges via telefon och internet istället. Totalt kommer omkring 1 000 av verkets 12 000 anställda att få gå.

Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg förklarar varför regeringen inte beviljar Försäkringskassan extra anslag, som man har gjort under de senaste åren.

– Försäkringskassan har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Man har slagit samman 21 lokala försäkringskassor till en sammanhållen myndighet. Det har också skett stora reformer, som sjukförsäkringsreformen. Det har man genomfört på ett väldigt bra sätt. Det som inte har fungerat bra är den interna ekonomiska styrningen. I en mycket normal budgetprocess ställer man krav på att myndigheten ska klara den interna ekonomiska styrningen. Försäkringskassan har fått be regeringen om extra medel för att klara ekonomin. Nu behöver man komma tillbaka till de nivåer där man ska vara, säger statssekreterare Anna Pettersson Westerberg.