Sävjöborna sjukast i länet

Sävsjöborna är sjukast i länet. Det visar en undersökning som tjänstemannaorganisationen TCO har gjort av ohälsan i riket.
Det har blivit många fler sjukpenningdagar för länsinvånaren mellan 1999 och 2000. Lägst antal sjukpenningsdar har de som bor i Smålandsstenar. Men Sävsjöborna har flest sjukpenningsdagar och det högsta ohälsotalet av länets kommuner. Ohälsotal är alla utbetalningar från socialförsäkringar på grund av ohälsa. Bäst mår man i Gnosjö i jämförelsen som TCO har gjort.