EKONOMI

Svensk ekonomi en fortsatt tiger

3:44 min

Sveriges BNP växte med rekordstarka 7,3 procent under det fjärde kvartalet 2010 jämfört med samma kvartal 2009, enligt siffror från SCB i dag. Det är hushållen som drar en stor del av tillväxten.

– Ja, vi har haft en väldigt stark tillväxt och mycket bättre än många länder i Europa. Det är ju främst industriproduktionen som ju var väldigt låg i samband med krisen 2009 och nu har man fått ordentlig fart på hjulen igen så att det drar upp hjulen väldigt kraftigt, säger Per Eriksson på SCB:

Hushållens konsumtion då?

– Hushållens konsumtion har också gått bra. Den ökar med 4,5 procent och det är en bra siffra det också, säger han.

Både kvartalssiffran och årssiffran är rekordhög. Inte sedan nuvarande mätningar började 1970 har tillväxten varit så hög.

SCB har tittat tillbaka till åren efter andra världskriget 1945 och hittat 1954 och 1961 med starkare tillväxttal. Och det var när folkhemmet bygges och stod på tröskeln till rekordåren.

7,3 procent för det fjärde kvartalet och 5,5 procent för hela 2010 står det nu i rekordböckerna.

En förklaring är att jämförelsen görs med 2009 då global finanskris sänkte svensk tillväxt med 5,3 procent. Också ett slags rekord. En annan är stark efterfrågan i omvärlden på svenska varor och tjänster, låga räntor här hemma, starka statsfinanser och skattesänkningar som har fått hushållen att konsumera mera.

Men inget växer till himlen och snart är tillväxten tillbaka på det mer normala. Det säger både Per Eriksson på SCB och Sven-Arne Svensson på Penser Bank:

– Nej, den här takten är inte uthållig, så vi får en dämpning. Men jag skulle tro att få får ändå en ganska hygglig tillväxt, men inte över sju procent. Det är omöjligt.

Hur mycket dämpning blir det?

– Ja, det ser ut att ha börjat ganska bra på året. De här barometerindikatorerna ser ganska hyggliga ut. Men jag skulle tro att tillväxten går ner till cirka 4,5 procent för ett helår 2011.

Men det är ganska starkt ändå?

– Ja, onekligen starkt och troligen betydligt starkare än de övriga europeiska länderna får.

Per Eriksson, SCB:

– Nej, på de här nivåerna är det inte uthålligt, utan de höga ökningstalen kommer ifrån att vi hade så låg produktion föregående år. Det kommer inte alls att ligga på de här nivåerna när den effekten klingar av.

Vad är de normala nivårena?

– Ja, vi brukar ju ligga runt någon procents tillväxt, eller mellan ett och två procent. Det är väl mera normalt kanske, säger han.

Är det vad vi kan förvänta oss av 2011?

-- Nej, nu är ju vi inte några nationalekonomiska pronogosmakare, men prognoserna som andra gör ligger lite högre för 2011.

När blir det mer normalt då?

– Det kanske kommer 2012-2013, säger han.  

Den starka tillväxten leder också till att fler får jobb. Sysselsättningen i hela ekonomin ökade och det betyder att antalet personer med ett jobb att gå till var drygt 4,5 miljoner, vilket är samma nivå som före nedgången under 2009.

Och finansminister Anders Borg tar till sig den starka tillväxten:

– Det är ju den starkaste tillväxten i något av EU-länderna. De stora länderna ligger ju nu på en tillväxt på 2-3 procent, så det är klart att det här visar att återhämtningen i Sverige är mycket starkare och att bland annat regeringens olika åtgärder har fått fäste i ekonomin och att vi nu ser en starkare utveckling framåt, säger han.

Siffrorna i dag ger stöd för den räntehöjarbana som Riksbanken har och räntan kommer att höjas vad varje tillfälle i år, till minst 2,75 procent vid årets slut, enligt Riksbankens eget uttalande. Det dämpar konsumtionen när priset på pengar, bostadslån till exempel, stiger.

Men än så länge är en svensk tiger inte en som tiger utan en stark ekonomi.