Starkt Sverige lyfter EU:s tillväxtprognos

1:26 min

Ekonomin i Sverige är betydligt starkare än i princip i alla andra länder i Europa. EU-kommissionen skrev i dag upp sin tillväxtprognos lite, och man räknar nu med att EU-ländernas ekonomi kommer att växa med 1,8 procent i år. Men EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn varnar för ökande inflation.

Höjda priser på energi och vissa varor har inneburit ökade kostnader för konsumenter i EU den senaste tiden.

För 2011 räknar EU-kommissionen nu med en inflation på 2,5 procent.

I euroområdet hamnar inflationsprognosen på 2,2 procent. Det är några tiondels procentenheter över Europeiska centralbankens inflationsmål.

Vad gäller tillväxten ser EU-kommissionen något lite ljusare på tillvaron nu än vid prognosen i november i fjol.

Olli Rehn och hans manskap räknar nu med att euroländernas BNP kommer att öka med 1,6 procent i år, medan Sveriges starka ekonomi hjälper till att dra upp snittet för hela EU till beräknade 1,8 procents tillväxt.

Olli Rehn påpekar att den ekonomiska återhämtningen fortsätter att ske ojämnt inom EU.

I dagens rapport har kommissionen tittat på de sju största ekonomierna i EU, som tillsammans står för ungefär 80 procent av unionens BNP. Där räknar kommissionen med drygt fyra procents tillväxt i Polen och 2,4 procent i Tyskland, men bara runt en procents tillväxt i länder som Spanien och Italien.