Stora sjukproblem i Hultsfred

Det stora antalet sjukskrivna och långtidssjukskrivna i Hultsfreds kommun har länge varit ett stort problem, och när det gäller sjukskrivningssituationen på kommunen har kommunledningen inte lyckats göra något åt problemet. Enligt statistik från TCO mår hultsfredsborna sämst i länet.
Ulf Nilsson som är ordförande för Kommunal i Hultsfred säger att problemen bottnar i att man har en hög arbetsbelastning i kommunen, och att lösningen kanske finns i den nya polen som ska komma igång, och att det annars handlar om att anställa nytt folk. Den omfattande sjukfrånvaron och långtidssjukskrivningen bland de kommunanställda i Hultsfred behandlades av kommunledningen i veckan. Inga beslut togs, utan en fortsatt diskussion ska ske om olika insatser.