Landsbygdsbutiker ska räddas

Regionförbundet bidrar nu med pengar för att göra butikerna på landsbygden mer attraktiva och undvika att fler matbutiker på landet läggs ner. Nästan 150 000 kronor satsas på ett utvecklingsprojekt för matbutiker på landsbygden.
Handlarna ska få hjälp av en mentor, och av seminarier, för att se vad som kan göras för att utveckla butiken och förbättra lönsamheten. Projektet omfattar totalt tio butiker i Kalmar län, tillsammans med butiker i Kronoberg, Jönköping och Östergötland. Projektet pågår 2001 till 2002.