Svårt komma åt ovårdade hus

Tomelilla kommun har svårt få ordning på dom mellan 10 och 20 vanskötta hus som finns i kommunen.
Kommunerna har små möjligheter att göra något åt ovårdade fastigheter. Plan- och bygglagen anger bara att fastigheter ska hållas i vårdat skick. Men i praktiken måste kommunerna i detalj precisera vad som ska åtgärdas, säger Tomelilla kommuns byggnadsinspektör, Ove Bergenudd. Fastighetsägaren har annars goda möjligheter att få rätt, om han eller hon överklagar ett vitesföreläggande till länsstyrelsen.