Borg skruvar upp prognosen för ekonomin

Regeringens prognos för svensk ekonomi är avesvärt bättre i dag än när budgeten lades i höstas. --Arbetslösheten är nu på väg tillbaka ner mot 80-talsnivåer, sade Anders Borg vid en pressträff.

Finansminister Anders Borg räknar med att BNP växer med 4,8 procent 2011, 3,5 procent 2012, 3,2 procent 2013, 2,7 procent 2014 och 2,5 år 2015.

Arbetslösheten väntas uppgå till 7,4 procent 2011 och sjunker gradvis till 4,8 år 2015.

Det innebär att Sverige är tillbaka på de nivåer som rådde innan den ekonomiska krisen. Statens finanser kommer nu också att stärkas ytterligare. 

– Vi är på väg att återställa ordningen i de offentliga finanserna snabbare än vad vi trodde när vi lade budgetpropositionen, sade han.

Borg menar att regeringen nu måste fortsätta att genomföra reformer och att man även måste säkra tillgång på arbetskraft för att slippa flaskhalsar.

-Arbetslösheten är nu på väg tillbaka ner mot 80-talsnivåer. Redan i år kan vi vara tillbaka på 2006 års nivåer, sade Anders Borg.

Regeringen har inte redvisat någon bedömning av det ekonomiska läget sedan i höstas.