SVERIGE GLIDER ISÄR

Inkomstskillnaderna ökar mer i Sverige

1:30 min

Under de senaste åren har inkomstskillnaderna ökat snabbare i Sverige än i OECD-länder i genomsnitt. Det säger Michael Förster som är ekonom inom de rika ländernas samarbetsorganisation OECD.

– Under 70-och 80-talen var inkomstfördelning i Sverige stabil, men sedan mitten av 90-talet har inkomstskillnaderna ökat snabbare här än OECD-ländernas i genomsnitt.

Det berättar ekonomen Michael Förster som arbetar sociala frågor inom de rika ländernas samarbetsorganisation OECD.

Fortfarande är Sverige ett av världens mest jämlika länder, men att klyftorna ändå ökar snabbare här har flera förklaringar berättar Michael Förster.

Förutom makroekonomiska faktorer som arbetslöshet och inflation pekar Michael Förster på kapitalets betydelse för inkomstskillnaderna i Sverige.

De allra rikaste har ökat sina kapitalvinster avsevärt under en lång rad år.

I kombination med sänkta skatter på kapital har det fått de rikaste dra ifrån både låg- och medelinkomsttagarna.

Löneskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden har också ökat, och skattesystemet har inte lyckats kompensera för de inkomstskillnader som uppstått, säger Michael Förster.