Åkesson: Negativ effekt på samhället

3:00 min

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är besviken över regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken och menar att den får "en negativ effekt på det svenska samhället".

Vad får den här uppgörelsen för effekt för er i Sverigedemokraterna?

– Framför allt så kommer den ju att få en negativ effekt på det svenska samhället, och det är ju väldigt tråkigt. Sedan är vi ju den enda motvikten till den här politiken och väljarna får ju avgöra hur tung den här motvikten ska vara. Men det är ju långt till nästa val och man hinner göra mycket skada med den här uppgörelsen under tiden, tyvärr.

Mycket skada, på vilket sätt?

– Nu luckrar man upp, dels reglerna för anhöriginvandring och för asylpolitiken. Man befäster en misslyckad politik för arbetskraftsinvandring, man ger illegala invandrare fri tillgång till det svenska välfärdssystemet, och det är klart att det är oerhört problematiskt.

– Jag har sett beräkningar i den här överenskommelsen, preliminära beräkningar om att det skulle kosta någonstans mellan en och två miljarder initialt att genomföra de här förslagen, och det är pengar som man bör använda i andra delar av välfärden.

Reinfeldt säger att han gör ett vägval. Han vill inte göra som en del andra länder som har fått in partier som har samma karaktär som ni. Vad säger du om det?

– Grunden för politiken bör ju vara verkligheten och inte det politiska spelet. Det är ju märkligt om han tar oss som utgångspunkt och ska göra tvärtom på något sätt. Han borde istället titta på hur verkligheten ser ut och göra något åt den.

Men det här är ju er viktigaste fråga, och genom att de samarbetar med Miljöpartiet nu så blir det ju ingen tvekan om att de har majoritet.  

– Jag kan inte se att det är någon nyhet att de andra partierna i riksdagen, även de som inte ingår i de här uppgörelsen, vill fortsätta på den inslagna vägen och att vi är den enda motvikten mot den här extrema politiken.

– Så det är inget som är nytt med den här uppgörelsen på något sätt, men jag hade ändå kanske hoppats att regeringen skulle påverkas av  debatten som varit, och av de signaler som vi fick i valrörelsen och inte minst i valresultatet, och ändra sin politik i en mer ansvarsfull inriktning.