Alltinget, den 3 mars

Vårdkasar varnade och vägledde

3:25 min

På höga höjder kunde det förr finnas vårdkasar. Olof Johansson i Billdal har en fundering kring dem och namnet Valeberget i Billdal. Han får av historikern Thomas Magnusson veta att vårdkasar, eldar, gjorda på ved tagna ur permanenta vedtaplar på väl synliga höjder - användes för att varna för fiender men även för att vägleda sjömän.

Vårdkasar kunde fås att blinka genom att röra träspirorna i den eller genom att vifta med blöta ruskor.

Efter programmet ringde tidigare guiden på Västergårds vale i Frölunda Per Arne Lööf in och berättade om ordet vale som i Valeberget.

Vale betyder eldningsplats. I Frölunda fanns på 1700-talet fyra stycken

Västergårds vale (den bäst bevarade - i slutet på Gertruds gata i Frölunda)

Fiskebäcks vale

Kärringbergets vale

Påvelunds vale (borta)

Enligt Per Arne Lööf användes de för att varna för fienden vid exempelvis striderna med danskarna. Vid anfallet mot nya Älvsborg 1717- 1719 tändes exempelvis valar. På valen huserade tullare dygnet runt

Frölunda hembygdsförening har givit ut skriften Västergårds vale där Per Arne Lööf är medförfattare.