Missvisande statistik om långtidsarbetslösa

2:18 min

Långtidsarbetslösheten är större än vad statistiken visar, beroende på vilka människor man räknar in. Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson bör även den stora grupp som under en lång period bara haft tillfälliga jobb räknas med bland de långtidsarbetslösa.

Nu, när tiderna blir bättre gäller det att få in den här gruppen på arbetsmarknaden, enligt Clas Olsson.

– Hur bra det går för de här grupperna som har en svagare konkurrenssituation från början beror på hur lång högkonjunkturen blir och hur väl vi lyckas rusta dem.

– Fortsätter högkonjunkturen länge kan vi nog pressa tillbaka långtidsarbetslösheten rejält men det har under en längre tid varit så att vi inte riktigt kommit ända fram och absolut inte ner till de nivåer som var före 90-talskrisen.

Det är stundens allvar nu, säger analyschefen Clas Olsson. Visserligen visar den senaste statistiken att långtidsarbetslösheten minskar - men då räknar man inte in den växande grupp som har varit långtidsarbetslösa så länge att de finns med i jobb- och utvecklingsgarantin.

Räknar man in dem i gruppen långtidsarbetslösa, vilket Arbetsförmedlingen planerar att börja göra i sin offentliga statistik, har antalet långtidsarbetslösa blivit flera sedan förra året.

Dessutom finns det en stor grupp människor som under åratal bara har haft tillfälliga jobb och den gruppen syns inte alls bland de långtidsarbetslösa.

– När man mäter långtidsarbetslöshet som sammanhängande tid fångar man inte fullt ut den problematik som finns på arbetsmarknaden.

– Det finns exempelvis människor som alldeles nyss har haft ett jobb men som fem år tidigare inte haft ett arbete under fem år i sträck och då är de fortfarande i en besvärlig situation.

Vilka är de här människorna? Clas Olsson tror att det till stor del handlar om människor med funktionshinder, de med låg utbildning och kanske även invandrare.

Sannolikt är de omkring 200 000 men hur många av dem som är ungdomar som är i den här gruppen för att de håller på att etablera sig på arbetsmarknaden vet Clas Olsson inte. 

Det som måste till för att den här gruppen av utsatta människor inte ska bli ännu större är en annan attityd från arbetsgivarna, tycker Clas Olsson.

– Kraven i arbetslivet är så pass höga att arbetsgivarna inte är villiga att permanent anställa folk som de känner inte är fullt fungerande i alla avseenden. Ibland hjälper det inte ens att vi subventionerar lönen för dem.

– Det kan hjälpa övergångsvis för att få in dem men det hjälper inte för att hålla dem kvar.