Svårare få fram underlag om förmögenheter

1:52 min

Som Ekot kunde berätta i går så fortsatte inkomstskillnaderna att öka i Sverige under 2009. En av orsakerna är att kapitalinnehavet bland de förmögna ökat under en lång period. Men exakt hur mycket det ökat är omöjligt att säga eftersom underlaget för statistiken försvunnit.

– Kapitalinkomster har blivit allt viktigare i toppen av inkomstföredelningen. Kapitalinkomsten har blivit större och större när aktiemarknadens värde har vuxit mer i Sverige än i något annat land under 2000-talet och även 90- och 80-talen. Så det är en viktig del för att förklara varför inkomstspridningen har ökat i Sverige, säger Daniel Waldenström som är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Det var efter avregleringen av finansmarkanden på 80-talet som svenskarnas inkomster från aktier och andra värdepapper började öka. 2007 avskaffades förmögenhetskatten och därmed försvann också plikten att redovisa kapitalinnehav.

Det här ställer till inom forskningen om olika ekonomiska grupper i Sverige.

– Att inte ha bra statistik försvårar slutsatser kring hur hushållen beter sig som följd av konjunkturförändringar eller ny ekonomisk politik. Därför är det olyckligt att vi inte har bättre förmögenhetsstatistik i Sverige än vi har i dag, säger Daniel Waldenström som forskar om inkomstskillnader.

På Statistiska Centralbyrån har man försökt att få fram alternativ förmögenhetsstatistik, bland annat genom att gå igenom bouppteckningar, men hittills har man inte hittat något sätt att få fram ett lika brett underlag som det som Skatteverket samlade in fram till 2007. Och det är problematiskt säger Kjell Jansson, analytiker på SCB.

– Det gör ju att underlaget för att analysera det här blir mycket sämre. Så när vi vet att vi har haft stor förmögenhetstillväxt i form av värdeförändringar och de reala tillgångar som bostäder men också på de finansiella tillgångarna, de är då skevt fördelade och då blir det också svårt att analysera på inkomstsidan, säger Kjell Jansson.