BO: Barn i familjehem bestraffas

1:32 min

Kollektiv bestraffning, integritetskränkningar och bristande tillsyn av landets familjehem och HVB-hem kritiseras i en rapport som överlämnas till regeringen idag. Molly är en av dem som gett underlag till rapporten.

– Enligt mig så är det inte mycket som fungerar just nu, berättar Molly.

Molly är en av 100 barn och ungdomar som svarat på barnombudsmannens frågor om tillståndet på landets familjehem och HVB-hem.

Barnen berättade bland annat om personal som hotar med indragna permissioner, om kollektiva bestraffningar och att de tvingas skriva under rättsosäkra kontrakt.

Barnombudsmannen kräver nu att lagstiftningen kring de placerade barnen stärks så att deras rättigheter garanteras.

Barnen måste också få information om sina rättigheter.

Dessutom vill BO att en särskilt namngiven socialsekreterare som ska följa ett särskilt barn. Och tillståndsgivningen av boenden måste skärpas.

Den bristande tillsynen av hemmen har också kritiserats och sedan en tid tillbaka är socialstyrelsen skyldig att göra minst ett oförbrett besök per år.

Molly berättar hur sådana besök kan gå till.

– Så fort de kommer innanför dörren och presenterade sig, så blev personalen helt annorlunda, blir snällare och artigare och beter sig helt annorlunda.

Var det personal med när du skulle titta på tillsynspersonen?

– Ja, de är alltid med, överallt. Eftersom vi inte är myndiga så tycker de inte att vi ska prata själva med viktiga personer.