Strid om prästfacksersättning

Nu blir det strid om ersättning till prästerna för det fackliga arbetet.
Församlingarna i Härnösands stift ska betala nära 700.000 kronor i ersättning och många församlingar med dålig ekonomi tycker att det blir alldeles för dyrt, berättar Tidningen Ångermanland. Innan den nya kyrkoordningen trädde i kraft var det stiftet som stod för kostnaderna. Prästerna misstänker nu att församlingarna på det här sättet vill begränsa den fackliga verksamheten.