SR Minnen: U 137 och utbåtsjakterna

34 min

Natten till den 28 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund på militärt skyddsområde i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Världen befann sig ännu mitt i kalla kriget och incidenten väckte starka reaktioner.

Rapporterna kring U 137 fyllde radions ekosändningar. Den sovjetiska befälhavaren skyllde incidenten på felnavigering, något som bestämt avvisades i en senare utredning av ÖB. Den sovjetiske ambassadören kallades upp till UD och fick ta emot en svensk protest. Ubåtens kapten förhördes, loggböcker och instrument undersöktes. Det fanns misstankar om att ubåten var kärnvapenbestyckad, vilket väckte bestörtning.

Dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin, intervjuas i Ekot dagen efter ubåtens grundstötning. Här hörs även rapporter från Karlskrona och intervjuer med utrikesminister Ola Ullsten, Överbefälhavaren, Olof Palme m fl.

Den 2 november drogs U 137 loss från grundet och fyra dagar senare eskorterades ubåten ut på internationellt vatten.

I början av oktober 1982 ger sig marinen ut på utbåtsjakt i Hårsfjärden och fäller sjukbomber för att tvinga upp misstänkta främmande undervattensfarkoster, men utan resultat. Samma metod används senare vid flera insatser längs Sveriges kuster. Några ubåtar hittas dock inte och den militära upprustningen börjar ifrågasättas.