Barnombudsmannen:

Unga bör kunna anmäla missförhållanden

1:44 min

Bristerna vid landets familjehem och HBV-hem är så omfattande att Barnombudsmannen, BO, som gjort en granskning, nu vill få till en rad lagändringar. Bland annat vill de att alla placerade unga ska kunna anmäla missförhållanden, som ska kunna drivas vidare i domstol. Men det blir svårt om de unga inte får tala enskilt. Molly, som har egna erfarenheter, berättar att personalen alltid är närvarande.

– Ja, de är alltid med, överallt. Eftersom vi inte är myndiga så tycker de inte att vi ska prata med någon sådan viktig person själva.

Molly är en av de drygt 100 barn och unga BO, Barnombudsmannen, talat med om hur de upplever sitt boende i familjehem eller HVB-hem, alltså hem för vård och boende.

De unga vittnar om kollektiva bestraffningar, att de tvingas skriva under kontrakt där de avsäger sig sina rättigheter, och att de upplever att de inte blir tagna på allvar.

BO föreslår att alla placerade barn, som upplever missförhållanden, själva ska kunna vända sig till en självständig instans, där ett ombud ska kunna driva ärendet i domstol.

Men flera unga menar att det är svårt att berätta om fel när personalen är närvarande.

Socialstyrelsen, som är tillsynsenhet, menar att barnen visst erbjuds att tala enskilt om de vill.

--  Jag tycker att vi fungerar att vi kommer ut till ett HVB-hem, vi erbjuder barnen samtal. Det går ofta väldigt bra att prata med barnen. Sedan kan man naturligtvis säga att vi kan jobba mer på våra metoder, att vi kan vara tydligare med vad vi vill. Men jag ser inga direkta problem, säger Gunilla Westerdahl, som är utredare på Socialstyrelsen.

Men även om Socialstyrelsen säger att de erbjuder barn att tala enskilt, så säger unga till BO att de inte förstått att de har den valmöjligheten.

Nu vill BO att lagstiftningen ses över. Bland annat menar man att lagen inte beskriver vilka rättigheter de unga har, hur missförhållanden kan anmälas och att lagen är otydlig också när det gäller själva vårdens innehåll.

BO vill också att alla placerade barn ska ha rätt till en personlig socialsekreterare, och rätt till att få upprättelse och skadestånd när vården har brustit.