Funktionshindrade krävs på halv miljon

Försäkringskassan kräver tre svårt funktionshindrade personer på återbetalning av en halv miljon kronor plus straffränta om de inte betalar i tid.

Skälet är att de tre inte längre har samma rätt till ersättning efter att dom flyttat till ett gruppboende.

Försäkringskassans områdeschef Charlotte Ax till Östersundsposten att dom tre skulle ha informerat om ändrade bostadsförhållanden vid flytten, och eftersom det inte gjorts så kan ersättningen krävas tillbaka.