Sista oljepannan kan vara borta 2030

1:56 min

Många villaägare som har uppvärmning med hjälp av olja väljer att byta när priset på olja stiger. Enligt Energimyndigheten kan vi se de sista oljepannorna omkring år 2030. Många byter till exempel bergvärme, berättar Robert Gillström, montör på Energipartner, som arbetar med att montera bergvärmepumpar.

– Just nu håller jag på att koppla ihop värmepumpen med borrhålet, som borrades i går.

I den här villan har man bytt ut oljepannan?

– Precis, mot en 7 kilowatts bergvärmepump. Vi har mest jobb när det är som kallast egentligen. Det är väl då folk kommer på att det är dags att göra något åt uppvärmningen, säger Robert Gillström, montör på Energipartner.

Robert Gillström står hukad i en mörk källare och kapar kopparrör och monterar isolering. I rummet bredvid står en gammal oljepanna.

Priset på villaolja har stigit kraftigt det senaste året och pendlar nu kring rekordnivåer. En kubikmeter kostar nu upp emot 13 000 kronor. För en villa uppvärmd enbart med olja kan årskostnaden hamna på omkring 50 000 kronor.

Priset påverkas nu av att en stor del av Libyens oljeproduktion står stilla. Dessutom är osäkerheten i oljelandet Iran stor.

Allt fler hushåll väljer att byta ut sin oljepanna mot något annat uppvärmningssystem.

Användningen av olja i Sverige uppgick 1990 till 20 terawattimmar, i dag är den nere på 3 terawattimmar. Och om ytterligare 20 år, 2030, kan vi se de sista oljepannorna i svenska villor, säger Karin Sahlin på Energimyndigheten.

– Det är vad vi bedömer utifrån situationen i dag, med både priser, skatter vi har, och det allmänna miljömedvetandet som också ökar hela tiden.

Men att byta ut oljepannan mot till exempel en bergvärmepump kostar. Priset ligger på omkring 275 kronor per borrad meter. Inklusive pump och installation blir det omkring 160 000 för en normal villa.