Räddningssamarbete över gränsen

1:31 min

Torsby kommuns räddningstjänst utökar samarbetet med sina norska kolleger utefter gränsen. Tidigare har det inte varit en plikt att hjälpa varandra. Men sen första januari ska räddningstjänsterna på båda sidor om landsgränsen ställa upp för varandra, något som är unikt.