Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan avgår vid extrakongressen som hålls om dryga två veckor.

– Tidpunkten beror ju på att vi ganska nyligen har avslutat den ganska stora omorganisationen som jag tog initiativ till. Det gör att vi har en helt ny organisation anpassade efter opposition och vi har precis tagit ställning till det slutgiltiga underlaget inför partikiongressen, så manegen är krattad för det. Då kändes det rimligt att lämna detta besked till valberedningen för att kanske på det sättet lösa upp någon knut i den process vi har, säger Ibrahim baylan till Ekot.

Betyder detta att vi kan vänta oss en manlig partiledare och en kvinnlig partisekreterare?

– Det underlättar åtminstone för valberedningen att ha helt fria händer. Jag tycker att det är viktigt att man har ett feministiskt parti med både en man och en kvinna. Nu när jag lämnar detta besked till valberedningen möjliggör det för dem att hitta olika kombinationer och därigenom komma fram med ett förslag.

Avgår du från politiken också, eller bara som partisekreterare?

– Jag har ju fått förtroende att också bli invald till Sveriges riksdag från väljarna i Västerbotten. Jag kommer efter att ha varit föräldraledig med min dotter att ägna mig åt politik med liv och lust för Socialdemokraterna representerandes västerbottningarna.

Partiets extrakongress hålls den 25-27 mars.