Oklar finansiering av centrum

Det planeras för ett helt nytt centrum i Häggenås.
Igår lades förslaget till nytt centrum fram i form av en modell byggd av Mitthögskolans ekotekniker. Häggenåsborna var positiva till bygget, men det är inte klart hur det ska finansieras. Investeringen beräknas bli 20 miljoner kronor. - Just nu jobbar nu två konsulter på att hitta finansiering och vi ser möjligheter att finansiera 70-80 % med EU-pengar, säger Lennart Grankvist, ordförande i Häggenås intresseförening, till Radio Jämtland.