SLU

Forskare splittrade om vargjakten

1:42 min

Frågan om den svenska vargjakten splittrar Sveriges lantbruks universitet, SLU. Remissvaren från SLU till regeringen går isär när det gäller hur Sverige ska bemöta EU-kommissionens kritik mot den svenska licensjakten.

– Ja, frågan handlar ju om jakten är förenlig med EU:s art- och habitatdirektiv och det kommer vi fram till att den inte är, säger Torbjörn Ebenhard som är ekolog och ställföreträdande föreståndare för Centrum för biologisk mångfald vid SLU.

– Skyddsjakt är okej men inte licensjakt, säger Torbjörn Ebenhard.

Protest mot jakten
I slutet av januari protesterade EU:s miljökommissionär Janez Potocnik formellt mot den svenska licensjakten på varg.

Kommissionen ifrågasätter om motiven för jakten är förenliga med EU:s lagar för att skydda hotade djurarter och det kan sluta med att Sverige dras inför EU-domstolen för jakten.

Svara på kritiken
Men först ska regeringen få chans att svara på kommissionens kritik senast den 28 mars.

Myndigheter och organisationer har fått komma med synpunkter och från Sveriges lantbruksuniversitet kommer alltså två olika svar.

Stöder EU
Avdelningarna Centrum för biologisk mångfald och Artdatabanken stöder EU:s linje och ifrågasätter om licensjakten kommer öka acceptansen för varg.

– Vi ser inte att det finns några stöd för att detta kommer att hända, säger Torbjörn Ebenhard.

Det skulle alltså inte finnas några studier gjorda alltså?

– Nej, inte som vi känner till som är relevanta för svenska förhållanden.

Stöder regeringen
Men i det andra yttrandet från SLU, som bland annat de svenska vargforskarna vid Grimsö forskningsstation står bakom, så får regeringen och miljöminister Andreas Carlgren stöd.

Det vill säga jakten strider inte mot EU:s artskydd och acceptansen för varg kan visst främjas med jakt.

Ej kostigt
Lisa Sennerby Forsse, rektor på SLU, ser inget konstigt med de så skilda synpunkterna från universitet.

– Det vore väldigt bra om alla tyckte samma. Men i det här fallet så vet vi att det finns olika synpunkter, och det finns inom andra områden också. Vi har samma önskemål om att bevara vargen men vi tror att man ska göra det på olika vis, säger Lisa Sennerby Forsse.

Ekot
ekot@sr.se