Dyrt kyrkligt fackarbete

Församlingarna i Härnösands stift måste i år betala närmare 700 000 kronor för prästernas fackliga arbete i Kyrkans akademikerförbund.
Alldeles för dyrt, tycker många församlingar med dålig ekonomi. Innan den nya kyrkoordningen trädde i kraft vid millennieskiftet var det stiftet som stod för kalaset. Från prästernas sida misstänker man att församlingarnas motvilja mot att betala beror på att de vill begränsa den fackliga verksamheten.