Barnvagnsmarscher för världens kvinnor

1:32 min

Frågan om mödradödlighet i tredje världen har stått i fokus i dag, på den internationella kvinnodagen. På flera håll i landet har det för första gången arrangerats barnvagnsmarscher som har lockat hundratals kvinnor.

I Visby arrangerades en av alla dagens marscher. Anna-Karin Skarstedt och Noelia Cubillos Castro deltog. 

– Det är fortfarande väldigt många kvinnor som dör vid förlossning, men också illegala aborter, säger Anna-Karin Skarstedt.

Vad tycker du att man skulle kunna jobba med i Sverige?
– I Sverige? Gud, finns det något man kan göra bättre? 

I Visby gör sig ett fyrtiotal kvinnor redo med sina barnvagnar. Precis som i 17 andra städer har det arrangerats barnvagnsmarscher i dag med fokus på det internationella perspektivet. 

Även ett par män dök upp. Mattias Wallenberg valde att gå med i marschen i Luleå. 

– Jag tycker att det är bra att man på ett regelbundet sätt faktiskt tar upp att kvinnor faktiskt är en väldigt eftersatt grupp. Det är ändå halva jordens befolkning vi pratar om, säger han. 

På Stockholms universitet sitter Yvonne Hirdman, professor emerita i historia, en av landets främsta genusforskare. Hon har en annan, mer kluven inställning till att uppmärksamma den 8 mars som fenomen.

– Därför att den på ett så pinsamt sätt avslöjar att det ändå finns någonting i det här med att kvinnor är underordnade män som grupp, sort, kön, säger Yvonne Hirdman.