Kärnkraft

Oklar säkerhet om slutförvaring av kärnavfall

2:31 min

Den svenska kärnkraftsindustrin säger sig vara redo för att slutförvara det radioaktiva kärnavfallet och nästa vecka lämnas en ansökan in till myndigheterna. Men det finnas fortfarande oklarheter om hur säker metoden är. Det visar Ekots och Vetenskapsradions genomgång.

Ny amerikansk forskning styrker nu tidigare teorier om att kopparkapslarna, som kärnavfallet ska placeras i 500 meter ned i urberget, kan korrodera, alltså rosta sönder på ett sätt som kärnkraftsindustrin inte tagit hänsyn till i sin forskning, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radioaktivt kärnavfall kan orsaka cancer om människor och djur kommer i kontakt med det och är farligt i minst 100 000 år. Svenska kärnkraftsindustrin ska i nästa vecka presentera hur en säker förvaring för så lång tid kan se ut och världens andra kärnkraftsländer kommer nyfiket rikta sin uppmärksamhet hitåt. 

Slutförvarsmetoden testas långt ner i berggrunden utanför Oskarshamn.  

Den svenska kärnkraftsindustrin har satsat i princip allt på ett kort i sin forskning under de gångna 30 åren, den så kallade KBS3-metoden. Kärnavfallet ska förvaras 500 meter ner i urberget vid Forsmark, inslutet i segjärn och kapslar av koppar, och utanför kapseln lera av bentonit.

Men trots att kärnkraftsindustrin nu säger sig vara redo för slutförvaring, så finns det en rad osäkerheter. En svaghet som Kärnavfallsrådet pekar på är att kopparkapslarna inte testats fullt ut, med den radioaktiva strålning som kommer att råda i verkligheten.

Det förs också diskussioner bland forskarna om hur hållfast bentonitleran är. Den viktigaste barriären, kopparkapseln, som ska hindra att det farliga avfallet läcker ut, kan enligt forskare på KTH i Stockholm komma att korrodera på ett sätt som Kärnkraftsindustrin inte har räknat med.

En ny rapport från USA, som Ekot och Vetenskapsradion tagit del av, styrker nu den teorin och visar att koppar under vissa förhållanden kan korrodera i syrefritt vatten, som råder i ett slutförvar. Det har SKB hävdat är i princip omöjligt.

– Den visar att koppar kan rosta under vissa förutsättningar i rent vatten, säger Jan Linder, korrosionsexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten, som finansierat den nya rapporten.

Och det har SKB inte tagit hänsyn till?

– Nej, de har inte tagit hänsyn till det i sin hittillsvarande forskning.

Forskningschefen Peter Wikberg på företaget Svensk Kärnbränslehantering, som står bakom ansökan om slutförvaring, tillbakavisar kritiken. 

– Jag håller inte med om den tolkningen, säger Peter Wikberg. Det korroderar så pass lite, så jag tror inte ens att det går att göra en bedömning av hur mycket det korroderar.