EU vill se energisnålare byggnader

1:58 min

Offentliga myndigheter i Europa måste göra sina byggnader mer energisnåla. Det är ett av de konkreta förslagen som EU-kommissionen la fram i en ny rapport i dag. EU har som mål att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020, men för att nå målet måste unionen öka takten rejält, enligt EU:s energikommissionär Günter Oettinger.

Om vi fortsätter som nu kommer EU bara nå upp till nio procent ökad energieffektivitet till år 2020, säger energikommissionären. Det är inte ens hälften jämfört med det 20-procentsmål, som EU:s stats- och regeringschefer betonade vid ett toppmöte i Bryssel så sent som den 4 februari.

I sin rapport slår EU-kommissionen fast att nyckeln till ökad energieffektivitet ligger i hur våra byggnader fungerar, till exempel vad gäller isolering. I dag föreslår kommissionen att offentliga myndigheter i EU-länder ska få ett bindande krav på sig att bli mer energisnåla, genom att varje år renovera minst tre procent av sina byggnader.

Även privata företag ska uppmuntras till energibesparande ombyggnader, och den ökade aktiviteten i byggsektorn gör att EU-kommissionen nu räknar med att energieffektiviseringarna ska generera två miljoner nya jobb i Europa.

För att få industrin mer energisnål säger EU-kommissionen i dag att det kan bli nödvändigt att minska antalet utsläppsrätter som Europas industri kan köpa. Den förändringen kan komma 2013.

EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard säger idag också att om EU sätter fart och når sitt mål för energieffektiviseringen, då kommer unionen automatiskt också att minska sina koldioxidutsläpp mer än vad man redan har lovat. I stället för de utlovade 20 procenten i minskade utsläpp landar i så fall EU:s minskning på 25 procent, jämfört med utsläppen 1990.

Svenska Naturskyddsföreningen välkomnar EU-kommissionens ökade fokus på effektivare användning av energi, men Naturskyddsföreningen är kritisk mot att det inte kommer förslag om att göra målet om energieffektivisering bindande, såsom andra energi- och klimatmål inom EU.

EU-kommissionen kom i dag också med nya förslag om utsläppen av växthusgaser på 20-30 års sikt. Till år 2030 ska utsläppen ha minskat med 40 procent, jämfört med utsläppen 1990. Till år 2040 ska EU ha uppnått 60 procent minskade utsläpp, enligt dagens förslag.