Utländska studenter kan få stanna efter studierna

2:09 min

Det ska bli betydligt lättare för de omkring 40 000 utländska studenter, som varje år läser i Sverige, att stanna kvar när utbildningen är kvar. Det här är ett av flera förslag från en statlig kommitté, som sett över lagar och regler på migrationsområdet och som presenteras inom kort. Miljöpartisten Mikaela Valtersson är ordförande i utredningen.

– Då är det så idag, att när man är här som student, så får man ett tillfälligt uppehållstillstånd, som tar slut, i princip, när man tar examen. Där föreslår vi att studenterna ska få stanna en längre tid, säger Mikaela Valtersson.

År 2009 studerade omkring 40 000 internationella studenter i Sverige. Mindre än 500 stannade samma år kvar för att jobba.

En möjlig orsak är att uppehållstillståndet tar slut i princip direkt efter examen.

– Vi föreslår att man ska kunna få stanna ett halvår för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Utredningen som jobbat sedan 2009 och består av ledamöter från alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, presenterar en rad förslag på migrationsområdet inom kort.

Bland annat är kommittén, enligt centerpartisten Fredrik Federley, enig om att alla personer som har permanenta uppehållstillstånd i Sverige, ska ha rätt att bo fem år utomlands utan att mista sitt uppehållstillstånd här.

I dag kan ett uppehållstillstånd dras tillbaka efter ett år om en person anses bosatt någon annanstans i världen.

– Det här kommer ju att underlätta för många människor, som kanske vill åka till sitt hemland och se om det är en lugn och trygg situation. Men det kan ju också underlätta för människor som vill åka och studera i ett annat land, men som kanske sedan vill komma tillbaka till Sverige.

– Vilka skäl det nu än kan vara så ska det vara lättare för människor att röra sig över gränserna, vilket varit kärnuppdraget för vår utredning, säger Fredrik Federley

Utredningen kommer dock inte med några färdiga förslag om hur man stoppar företag som utnyttjar arbetskraftsinvandrare, ett ämne som uppmärksammats mycket i olika medier.

Flera åtgärder har diskuterats, bland annat att arbetsgivare som inte betalat den lön som utlovats, skall kunna svartlistas och stoppas från att rekrytera personal från utlandet igen.

Men här behöver regeringen göra en rejäl översyn, enligt utredningens ordförande Mikaela Valtersson.

– Vad det gäller polisens resurser, rättsväsendets resurser, eller om det är saker i regelverket, tror jag att man måste ta tag i den här frågan lite bredare för att komma åt det som är oseriöst, säger Mikaela Valtersson.