Fiskeriverket vill ha bättre skydd mot laxdjävul

Fiskeriverket föreslår att Sverige ansöker om EU-garantier för att skapa skyddszoner för de vattendrag på Västkusten som ännu är fria från laxparasiten gyrodactylus salaris, eller laxdjävul.

Parasiten har slagit ut beståndet av vild lax i flera vattendrag i främst Norge. Hittills har de svenska stammarna verkat vara mer motståndskraftiga mot parasiten än vad de norska har varit. 

Fiskeriverket kan också tänka sig att ändra reglerna för hur utsättning av lax i parasitfria vattendrag går till.

Laxdjävul är en parasit som sätter sig i skinnet på laxfiskar. Parasiten orsakar hudsår som sedan kan infekteras av andra organismer. Vi tillräckligt stora angrepp kan såren i sig vara dödliga för värddjuret.

Spridning sker främst med levande fisk men laxdjävulen kan även spridas med vatten eller till exempel med sportfiskeutrustning.