Finland vägrar hålla vargar i karantän åt Sverige

2:20 min

Nya problem tornar upp sig för regeringen när det handlar om inplantering av varg. En plan från regeringen har varit att hämta vargar från Finland, efter att djuren först har observerats där i sex månader för att se att de inte har rabies. Nu säger finska myndigheter att det inte går. Om Sverige vill ha finska vargar måste djuren tas in i Sverige omedelbart.

– Om Sverige är intresserad av att få de här vargarna så tar Sverige också hand om hela processen. Vi är färdiga att fånga dem, ta nödvändiga prover och leverera dem så att säga till gränsen, säger Kristian Krogell, biträdande avdelningschef på finska Jord- och skogsbruksministeriet.

Efter vargjakten har ju regeringen lovat att påbörja arbete med att plantera varg för att förstärka stammen genetiskt. En plan har varit att ta vargar från Finland, men nu stöter man på patrull.

Flera svenska myndigheter, däribland Statens veterinärmedicinska anstalt, anser att om man tar vargar från Finland bör de här vargarna märkas med radiosändare, avmaskas, vaccineras mot rabies och följas på finsk mark i sex månader för att se att djuret inte bär på rabies.

Myndigheterna anser inte att det är lämpligt att flytta vargarna direkt till Sverige oavsett om man släpper ut dem fritt i skogen eller håller dem i karantän. Sveriges linje är ohållbar, enligt Kristian Krogell på finska Jord- och skogsbruksministeriet.

– Vi är inte intresserade av att hålla vargar i karantän här i Finland, när Sverige lika väl kan göra det, säger Kristian Krogell.

Regeringens vargpolitik har kantats av problem. Samtidigt som EU-kommissionen har riktat hård kritik mot vargjakten, visar det sig vara svårare än vad regeringen hade tänkt sig att plantera in nya vargar i landet.

Först lovade miljöministern att vargvalpar skulle tas från svenska djurparker och placeras ut i naturen redan i vår. Det här visade sig inte vara möjligt, eftersom djurparksföreningen protesterade.

Inte heller Finland visade sig vilja ge bort vargvalpar. Nu kommer nästa bakslag för regeringen.

Finland kan tänka sig att leverera vuxna vargar inom några veckor, säger Kristian Krogell, men det är alltså inte aktuellt om Sverige ställer krav på att vargarna först skall observeras i ett halvår i Finland.

– Vi resonerar som så att det är Sveriges angelägenhet att visa kommissionen att man tänker göra det man har snackat om. Vi tror personligen att det är viktigt för Sverige att visa mycket snabbt att man fortskrider från ord till gärning, säger Kristian Krogell på finska Jord- och skogsbruksministeriet.